Kultura

Wykonane zadania:

Rekordowy budżet na kulturę

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2015 r. będzie przeznaczone 3 mld 266 mln zł. W porównaniu z rokiem 2014 to 10 procentowy wzrost i osiągnął najwyższy w historii poziom. Zbliżamy się do 1% z budżetu na kulturę czyli realizacji najważniejszego postanowienia umowy społecznej zawartej z Obywatelami Kultury. Oprócz środków z budżetu państwa przeznaczamy także środki, funduszy celowych oraz z budżetu środków europejskich. Dzięki temu łączna, rekordowa kwota wydatków na kulturę w 2014 r. wynosi 3 803,0 mln zł.

Co przed nami?

Większy dostęp do kultury

Planujemy wdrożenie projektu Kultura Dostępna, dzięki któremu pojawią się m.in. tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów. Poszerzony ma zostać także darmowy dostęp przez Internet do książek, nagrań, koncertów i spektakli teatralnych objętych prawem autorskim. Chcemy również uruchomić specjalny program edukacyjny, który otoczy troską miejsca i muzea historyczne stanowiące źródło budowania nowoczesnego patriotyzmu i świadomości historycznej młodego pokolenia.