Przyjazna administracja

Wykonane zadania:

Zatwierdzenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

8 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych trafi na realizację takich celów, jak: zwiększenie dostępu do spraw administracyjnych online, możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa, itp. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 8 stycznia 2014 r.

Co przed nami?

Ułatwienia dla podatników i zmiany w urzędach skarbowych

W 2015 r. wprowadzony zostanie m.in. system e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. Podatnicy uzyskają taką samą, spójną informację, niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego zwrócą się z pytaniami. Zwiększona zostanie przepustowość infolinii podatkowej. Powstanie internetowa Baza Wiedzy Administracji Podatkowej. Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. Pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli także z zakresu działania innych instytucji, np. ZUS, Służby Celnej. Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

Nieodpłatna pomoc oraz informacja prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych zagwarantowany zostanie bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym osobom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast wszystkim osobom fizycznym ustawa ma umożliwić dostęp do informacji prawnej za pośrednictwem specjalnej infolinii. W skali całego kraju powstanie co najmniej 1549 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Poprawa obsługi przez urzędników

Rząd będzie promował wprowadzanie w urzędach ułatwień, takich jak np. organizowanie kącików dla dzieci czy udostępnianie klientom komputerów z internetem. Urzędnicy mający bezpośredni kontakt z obywatelem będą zobowiązani do poprawienia jakości i uproszczenia korespondencji. Coraz więcej spraw będzie można załatwić przez Internet. Poprawi się kontakt telefoniczny z urzędnikami dzięki dodatkowemu wsparciu sektorowych lub instytucjonalnych infolinii.