Przedsiębiorcy

Wykonane zadania:

Ustawa antykryzysowa dla firm, które straciły na embargu

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. Ze wsparcia w łącznej kwocie do 500 mln zł będą mogły skorzystać firmy z branży handlowej, przetwórczej i transportowej. Rząd przyjął projekt ustawy 16 grudnia 2014 r. Planowane wejście w życie ustawy – 1 lutego 2015 r.

Wydłużenie do 2016 r. gwarancji de minimis i rozszerzenie o wsparcie eksportu

Program de minimis został wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. W 2014 r. udzielono gwarancji na kwotę 15,8 mld dla 73 500 przedsiębiorców. Pozwoliło to na udzielenie kredytów w kwocie ok. 28 mld zł. Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. dotyczące wydłużenia programu de minimis do końca 2016 r. weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące rozszerzenia programu o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji zostały przyjęte 4 listopada i weszły w życie 14 listopada 2014 r.

Start programu „Wsparcie w starcie” – pomoc dla zakładających pierwszą firmę

17 listopada 2014 r. ruszył rządowy program „Wsparcie w starcie”, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. To program nisko oprocentowanych pożyczek skierowany do tych, którzy chcą założyć swój pierwszy biznes. Na jego realizację przeznaczono 500 mln zł do 2021 r. Pilotaż programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Możliwość tworzenia tego typu programów przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której projekt nowelizacji Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2013 r.

Co przed nami?

Założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej

Nowe przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne dla uczciwych podatników. Nad nową ordynacją podatkową pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. W marcu przedłoży Ministerstwu Finansów kierunkowe założenia do nowej ordynacji. Następnie projekt zostanie skierowany na Radę Ministrów i poddany konsultacjom społecznym.

Założenia nowego prawa działalności gospodarczej

Nowe przepisy będą zawierać katalog podstawowych praw przedsiębiorcy oraz zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Jednym z głównych założeń proponowanych rozwiązań będzie rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców. Założenia do nowego prawa działalności gospodarczej zostały skierowane do konsultacji społecznych 11 grudnia 2014 r.

Więcej środków dla przedsiębiorczości

19 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza BGK przyjęła plan finansowy, w którym założono wzrost wartości finansowania przedsiębiorstw o ponad 6 mld zł (z 19 mld w 2014 r. do 25 mld w 2015 r.). Podpisanie umów dotyczących finansowania inwestycji, m.in. w branży energetycznej czy chemicznej, zaplanowano na I połowę 2015 r.