Armia i bezpieczeństwo

Wykonane zadania:

Wprowadzenie wyższych premii za dłuższą służbę oficerów i podoficerów

Od 2015 r. dodatkowe 39 mln zł będzie przeznaczone dla żołnierzy jako premia za dłuższą służbę oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r.

Otwarcie Centrum Weterana

Instytucja służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych. Centrum Weterana otwarto 21 grudnia 2014 r. Instytucja została powołana decyzją ministra obrony narodowej z 8 kwietnia 2014 r.

Przyjęcie planu wzmocnienia bezpieczeństwa kraju

9 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”, a MON przygotowało harmonogram jego wdrożenia. Plan jest objęty klauzulą „zastrzeżone”.

Nowa „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”

21 października 2014 r. rząd przyjął nową „Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, wpisując wśród priorytetów m.in. skoncentrowanie wysiłków na zapewnieniu obrony terytorium państwa i wspieranie konsolidacji NATO wokół funkcji obronnej. 5 listopada 2014 r. dokument został zatwierdzony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Polska-NATO

Po szczycie NATO w Newport powstaje sojuszniczy plan działań na rzecz gotowości, w ramach którego zdecydowano m.in. o utworzeniu sił natychmiastowego reagowania i wzmocnieniu szczecińskiego Korpusu Północ-Wschód. Od wiosny w Polsce bez przerwy, na zasadzie rotacji, przebywają siły państw członkowskich. W sumie na terytorium Polski razem z żołnierzami polskimi ćwiczyło blisko 7000 żołnierzy z państw sojuszniczych demonstrując gotowość do kolektywnej obrony „wschodniej flanki NATO”.

Co przed nami?

Zwiększenie wydatków obronnych

Rząd przygotowuje projekt ustawy zwiększającej wydatki na obronność państwa do poziomu co najmniej 2% PKB od 2016 r. Zapewni to dodatkowe 800 mln zł w 2016 r. W 2014 r. resort obrony wydał 99,5% środków zaplanowanych na wydatki modernizacyjne (8,27 mld zł). To aż 26% budżetu obronnego i jednocześnie najwyższy wskaźnik w historii Sił Zbrojnych RP.